(+66) 084-6495505     sales@kernelconsulting.com

Sharing is Caring

Read the articles and useful information about great
businesses solutions we have prepared for you.

As seen on Bangkok Biz News, https://www.bangkokbiznews.com/biz2u/1012983

จรรยา ชัยลือกิจ   ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท Kernel Consulting  จำกัด เปิดเผยว่า SAP Business one  หรือ SAP B1  เป็นซอฟต์แวร์ ERP ที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อใช้ในการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs)  ที่มีลักษณะเฉพาะ

แพลตฟอร์มของ SAP Business One นั้นมี ERP Digitalized ที่มีความยืดหยุ่นสามารถเชื่อมโยงข้อมูลการทำงานจากทุกหน่วยงานต่างๆ  ภายในองค์กรให้รวมเข้าด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงสามารถตอบโจทย์การทำงานให้กับธุรกิจ SME ได้อย่างลงตัว

12 คุณสมบัติดีเด่น

ซอฟต์แวร์ ERP SAP B1 นั้นมีฟังก์ชั่นการทำงานที่ครอบคลุมทุก Business Process ตั้งแต่ Administration, Accounting, Inventory, Sales & Service, Purchasing, Production, Finance, Supply Chain และเพื่อให้ผู้ใช้งานนั้นได้ก้าวทันกับโลกในยุค Digital Transformation ที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินธุรกิจนั้น 
 

จึงได้พัฒนา Product (SAP B1) ให้สามารถเชื่อมต่อการทำงานกับ Internet of Things, Mobile Technology และ Cloud Technology รวมไปถึงการทำ Data Analytics ซึ่งมีผู้ใช้งานระบบ SAP Business One (SAP B1) มากกว่า 50,000 บริษัททั่วโลกได้อย่างมีประสิทธิผล

หากจะให้หาเหตุผลดีๆ ว่า SAP B1 นั้นแตกต่างจาก Local Software ทั่วๆไปยังไง และทำไมทุกองค์กรควรต้องมีไว้ใช้  พอจะสรุปให้ฟังง่ายๆ ดังนี้

1. บริษัท SAP เป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีการพัฒนาซอฟต์แวร์และองค์กรอยู่ตลอดเวลา จึงมั่นใจได้ว่าเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ของ SAP นั้นมีความทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยี

2. SAP Business One – Business Process มีฟังก์ชั่นการทำงานที่ความเป็นมาตรฐาน และมีความเสถียรภาพสูง รองรับทุกกระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. SAP Business One รองรับการทำงานทั้งในรูปแบบของ On Cloud และ On Premise สามารถปรับการใช้งานโปรแกรมให้เข้ากับโครงสร้างพื้นฐานในองค์กรของบริษัทต่างๆได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน

4. SAP Business One นั้นเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานที่มีแพลตฟอร์มฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่เรียกว่า SAP HANA เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจและข้อมูลในอนาคต

5. SAP Business One รองรับการทำงาน Microsoft SQL Server ผู้ใช้งานสามารถทำงานได้บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน หรือใช้งานผ่านระบบคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นบนเครือข่ายอื่นในเวลาเดียวกันได้ โดยไม่ต้องกังวลกับการจัดการหรือดูเเลในส่วน Infrastructure ใดๆ เลย

6. SAP Business One รองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับการทำงานที่อาจจะมีการขยายธุรกิจโดยไม่ต้องมีการติดตั้งระบบใหม่ จึงช่วยลดค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาในการติดตั้งระบบได้เป็นอย่างมาก

7. SAP Business One มีฟังก์ชั่น Mobile Application (SAP Business One Mobile Application) ที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา จึงช่วยเพิ่มโอกาสธุรกิจในการขาย โดยฝ่ายขายสามารถทราบถึงราคา ข้อมูลและจำนวนของสินค้าที่อยู่ในสต็อกได้อย่างแท้จริง ช่วยทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

8. SAP Business One คือ Open Platform ที่รองรับการการทำงานจากซอฟต์แวร์ตัวอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงช่วยทำให้การทำงานนั้นเป็นไปอย่างลื่นไหล ข้อผิดพลาดและระยะเวลาในการทำงานลดลง 

9. SAP Business One สามารถเชื่อมโยงข้อมูลทุกการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรให้รวมอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกันได้ ข้อมูลที่ได้ จึงเป็นข้อมูลแบบ Real Time ที่มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ Zero errors

10. SAP Business One เป็น ERP Account Software ที่ได้รับการรับรองจากกรมกรมสรรพากร (ชนิด ข. ที่ได้กำหนดไว้ในประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ 89) จึงทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลทางบัญชีที่ได้จากการประมวลผลโดยซอฟต์แวร์ SAP Business One นั้น มีความถูกต้องตรงตามมาตรฐานของสรรพากร

11. SAP Business One สามารถเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างสาขา (Multi-Companies , Branches) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงสามารถมองเห็นถึงภาพรวมของธุรกิจได้อย่างชัดเจน ข้อผิดพลาดในการส่งถ่ายข้อมูลระหว่างสาขาลดลงเป็นอย่างมาก

12. SAP Business One มีฟังก์ชั่นการทำงานที่เป็นภาษาไทย จึงทำให้ง่ายต่อการเข้าถึงและจัดการข้อมูล
พันธมิตรายแรกในไทย

บริษัท Kernel Consulting จำกัด เป็นพันธมิตรรายแรกในประเทศไทย ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น SAP Business One Gold Partner โดยมีทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี คอยให้คำปรึกษา สามารถออกแบบและพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ ERP ให้เหมาะสม

ตอบโจทย์การทำงานขององค์กรที่มีความต้องการที่หลากหลายและแตกต่างกันได้อย่างลงตัว อีกทั้งสามารถติดตั้งระบบให้พร้อมใช้งานภายในระยะเวลาไม่ถึง 2 เดือน.

สนใจติดต่อได้ที่ (+66) 02-6723155-6 / คุณผิง(+66)846495505 / อีเมล : chanya@kernelconsulting.com / facebook : SAP B1 by Kernel Consulting